Kontakt
an image
AVITECH
ul. Długopolska 20 D
32-087 Zielonki / k.Krakowa
Email: info@avitech.lap.pl

tel. 012/383-24-84
fax.012/383-23-63
Certyfikaty

Zasady Kredytowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Kredyt na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska

Przedmiot kredytowania:

 • zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska
 • Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

 • wszyscy ubiegający się
 • Warunki kredytowania

  • max kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków:
   • gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą

   • gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienia

   • gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu
  • okres kredytowania - do 5 lat
  • oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku): Oddziały BOŚ

  Dofinansowanie Budowy Oczyszczalni

  Zgodnie z przyjętymi przez samorząd zasadami (zawartymi w Uchwale z dnia 26 kwietnia 2007 r.), ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwracanych jest do 50 procent kosztów budowy przydomowej oczyszczalni. Istnieje jednak kilka warunków - dofinansowanie nie może być większe niż 5 tysięcy złotych (brutto), oczyszczalnia może mieć przepustowość do 7,5 m3 na dobę i musi być użytkowana przynajmniej przez 5 lat. Dofinansowanie nie obejmuje prac projektowych i kosztów późniejszej eksploatacji. Wypłata pieniędzy następuje do 30 dni po uruchomieniu oczyszczalni. Oczywiście na dofinansowanie z tytułu tego typu inwestycji nie mogą liczyć mieszkańcy budynków, w pobliżu których wybudowano lub planuje się budowę kanalizacji.