Kontakt
an image
AVITECH
ul. Długopolska 20 D
32-087 Zielonki / k.Krakowa
Email: info@avitech.lap.pl

tel. 012/383-24-84
fax.012/383-23-63
Certyfikaty

OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

Zasadnicze znaczenie przy wyborze tego typu oczyszczalni mają warunki gruntowe, na których będzie instalowana oczyszczalnia. Grunt powinien być przepuszczalny oraz zwierciadło wody gruntowej powinno być min. 1,5 m pod poziomem gruntu. Do instalacji poletka rozsączającego należy zagospodarować min 60m2 dla oczyszczalni do 5-ciu mieszkańców.

Osadnik gnilny (zbiornik):

Beztlenowe podczyszczanie ścieków, podczas którego zachodzą procesy separacji ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, czego skutkiem jest częściowe upłynnienie ścieku.

Drenaż rozsączający:

Doczyszczanie tlenowe, w którym ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu (dren rozsączający), podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną.

Elementy składowe 2-3 osoby 4-5 osób 6-7 osób
 Osadnik gnilny z filtrem i włazem  1000L  2000L  3300L
 Pokrywa żelbetowa  1szt.  1szt.  1szt.
 Studzienka rozdzielcza  1szt.  1szt.  1szt.
 Rura drenażowa  20mb  32mb  60mb
 Rura pełna  4mb  4mb  7mb
 Kolano 90o  4szt.  4szt.  5szt.
 Wywiewka  2szt.  2szt.  3szt.
 Geowłóknina  10m2  25m2  30m2
 Książka montażu i eksploatacji  1szt.  1szt.  1szt.
 CENA BRUTTO  2 300 zł  3 700 zł  4 800 zł

DOSTAWA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU GRATIS! GWARANCJA NA ZBIORNIK 15 LAT!