BioDisc
 • Unikalny pojekt

  BioDisc jest jedyną kompaktową oczyszczalnią, wykorzystującą technologię tarczowych złóż biologicznych
 • Wydajność

  BioDisc to wysokowydajne oczyszczalnie ścieków, które w warunkach domowych gwarantują wyniki oczyszczania lepsze niż 15/l BZT5, 25mg/l zawiesiny i 15mg/l amoniaku.
 • Niskie koszty eksploatacji

  Najniższe koszty eksploatacji w połączeniu z wysoką jakością i trwałością sprzętu.
 • Panel sterujący

  Wyposażony w alarm i cyfrowy wyświetlacz dostarcza informacje nt. pracy i ewentualnych problemów.
 • Stabilność procesu

  Wydajność zwiększa się dzięki unikalnemu systemowi zarządzania przepływem, który zapewnia optymalną wydajność poprzez zrównoważenie zwiększonych przepływów i buforowanie ładunku biologicznego w ciągu całego dnia pracy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc - Klargester
Technologia oczyszczania - tarczowe złoża biologiczne

Oczyszczalnie BioDisc marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

oczyszczalnia przydomowa biodisc

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.
W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania , w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wychodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.
Nasze oczyszczalnie przydomowe, ekologiczne uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.
Oczyszczalnia przydomowa BioDisc spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.
W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:

 • oczyszczalnie przydowmowe BioDisc marki Klargester pracują nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów
 • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych
 • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych
 • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych - długa żywotność
 • mają niskie zużycie energii - na poziomie 1,3kW/dzień
 • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania

Prezentacja oczyszczalni BioDisc

Autoryzowany przedstawiciel Klargester. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Cena od 15 900 zł brutto