Zalety oczyszczalni

 • certyfikat CE
 • bardzo długa żywotność
 • wytrzymałość na wody gruntowe
 • wytrzymałość na obciążenia
 • konstrukcja z polietylenu PEHD
 • brak hałasu i zapachu
 • prosty sposób instalacji
 • redukcja zanieczyszczeń > 94%

Oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem kompaktowym zbudowanym z elementów technologicznych zwartych w jednym cylindrycznym bloku.

Konstrukcja oczyszczalni zapewnia jej bezpieczne i trwałe zamknięcie przed dostępem osób postronnych i dzieci. Konstrukcja oczyszczalni wolna jest od wszelkiego rodzaju urządzeń mechanicznych zasilanych prądem, które mogłyby mieć bezpośredni kontakt ze zwierciadłem oczyszczanych ścieków. Kompresor dostarczający sprężone powietrze do oczyszczalni jako jedyny element mechaniczny montowany jest poza oczyszczalnią.

Krótki okres montażu

Ze względu na monolityczną budowę oczyszczalni oraz stosunkowo nie wielką wagę, montaż oczyszczalni odbywa się bez super ciężkiego sprzętu i przeważnie trwa jeden dzień. Po montażu oczyszczalnia nadaje się natychmiast do użytkowania, dzięki zaszczepieniu osadu z innej pracującej oczyszczalni.

Atesty

Oczyszczalnia POŚ-KA® posiada certyfikat CE. Zgodność z normą europejską PN-EN 12566-3 + A1:2009.

Wytrzymałość

Dzięki wielkiemu doświadczeniu w oczyszczaniu ścieków, oraz ciężkich warunkach w jakich są montowane oczyszczalnie z pełną odpowiedzialnością gwarantujemy iż oczyszczalnia POŚ-KA® będzie służyła przez kilkadziesiąt lat. Jest to możliwe dzięki specjalnej, monolitycznej konstrukcji zbiornika stworzonego z rury strukturalnej z podwójną ścianą oraz brakiem obciążenia gruntu od góry zbiornika.

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW POŚ - KA®

Osad czynny

Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu POŚ-KA® służy do oczyszczania ścieków z pojedynczych źródeł, takich jak domy, szkoły, ośrodki zdrowia, hotele, restauracje, pensjonaty itp. Biologiczne oczyszczanie ścieków sanitarnych odbywa w reaktorze wykonanym z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD). Zasada oczyszczania ścieków oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego, poprzez wydzielenie w zbiorniku trzech komór:

 • komory aeracji, (osadnik wstępny)
 • komory napowietrzania, (komora osadu czynnego)
 • osadnika Imhoffa, (osadnik wtórny)

Oczyszczalnie ścieków POŚ -KA® zabudowana jest w samonośnym zbiorniku wykonanym z polietylenu PEHD, który podzielony jest na poszczególne strefy technologiczne tj. strefę mechanicznego podczyszczania (sedymentacja), komorę denitryfikacyjną, komorę aktywnej nitryfikacji i osadnik wtórny. Membranowa pompa powietrzna zapewnia napowietrzanie, wewnętrzną cyrkulację i mieszanie. Dmuchawa musi być umiejscowiona poza oczyszczalnią ścieków.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Technologia oczyszczania ścieków

Ścieki surowe dopływają do perforowanego kosza, gdzie następuje ich mechaniczne podczyszczenie ( zatrzymywane są grubsze zawiesiny , papier, resztki spożywcze itp.) Podczyszczone ścieki dopływają do komory denitryfikacji, do której dopływa również zagęszczony osad czynny, recyrkulowany z dna osadnika wtórnego. Recyrkulat, czyli mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu, zawiera dużo azotanów powstających w komorze nitryfikacji. W komorze denitryfikacji, wyposażonej w mieszadło, w warunkach beztlenowych azotany są redukowane do azotu wolnego, który ulatnia się do atmosfery. Z komory denitryfikacji mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do napowietrzanej komory nitryfikacji. W komorze trj, w warunkach tlenowych zachodzi proces utleniania azotu amonowego do azotynów, a następnie do azotanów. W komorze nitryfikacji zachodzi również proces biodegradacji zanieczyszczeń organicznych ( obniżenie wartości BZT5 i ChZT). Z komory nitryfikacji mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do osadnika wtórnego, gdzie zachodzi proces sedymentacji osadu. Sklarowane, biologicznie oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika ( wody powierzchniowe lub gleba), a osad z dna osadnika wtórnego recyrkulowany jest do komory denitryfikacji, do której dopływają również ścieki surowe. Stopień recyrkulacji osadu wynosi najczęściej 100% ilości dopływających ścieków surowych. W miarę przebiegu procesu oczyszczania rośnie stężenie osadu czynnego w komorach bioreaktora. Okresowo należy część osadu usuwać z układu

Przy dotrzymaniu przewidzianych wg projektu wartości materialnego i hydraulicznego obciążenia oczyszczalni ścieków, jakość oczyszczonych ścieków osiąga następujące wartości:

 • BZT 5 - 15mg/l
 • ChZT - 75 mg/l
 • NS - 25 mg/l

Schemat działania oczyszczalni POŚ -KA®

 • Odbiornik wody z oczyszczalni: tunel rozsączający, studnia zanikowa, rów, rzeka.
 • Dobór odbiornika ścieków oczyszczonych zawsze dobierany jest indywidualnie i dostosowany do lokalnych możliwości.
 • Nasza firma stawia w pierwszej kolejności na optymalne rozwiązanie technologiczne a nie na najtańsze.

Kompletna Oczyszczalnia POŚ-KA 6 RLM

od 7 990 zł