OCZYSZCZALNIE SBR
 • Najwyższy stopień niezawodności.

  Wszelkie procesy oczyszczania i przepompowywania odbywają się przy zastosowaniu pneumatycznego podnośnika cieczy. Dzięki temu w ściekach nie ma awaryjnych elementów obrotowych czy pomp zanurzeniowych
 • Nowoczesny produkt o najwyższych standardach jakościowych.

  Wykonanie z wysokogatunkowego PE-LLD w technologii formowania rotacyjnego zgodnie z normami EN ISO 9001 i 14001.
 • Elementy gotowe do połączenia.

  Szybkie i bezproblemowe uruchamianie urządzenia dziki połączeniowemu przygotowaniu podzespołów.
 • Łatwy montaż.

  Niewielka waga zbiornika pozwala na prace montażowe bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.
 • Długi okres użytkowania i niezawodność

  Zbiorniki PE wykonane są z jednego odlewu gwarantują 100% szczelność.

Skuteczność oczyszczania:
ChzT<50mg/l
BZT5<5mg/l
NH4-N<1mg/l
N*anorg<25mg/l

Technologia

Niskoszumowa sprężarka powietrza.


Trwałe sterowanie. Inteligentny procesor sterujący gwarantuje wysoką skuteczność oczyszczania oraz bezpieczeństwo użytkowania. Zapewnia także łatwą kontrolę urządzenia.

Roth Micro Step TWINBLOCK Przydomowe oczyszczalnie ścieków w technologii SBR i osadu czynnego Hybryda

Micro-Step Twinbloc to w pełni biologiczna, mała oczyszczalnia ścieków, skontrolowana według EN 12566-3 i pracująca przy zastosowaniu dwóch technologii - oczyszczania osadem czynnym oraz SBR.
Urządzenie składa się z 3 komór oczyszczania:

 • strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania,
 • strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania,
 • strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania.

Schemat oczyszczalni

oczyszczalnia przydomowa SRB Hybryda Zestaw Micro-Step Twinbloc od 4 do 6 mieszkańców składa się z 5000 l zbiornika Twinbloc, w którym ściany oddzielające separują strefę wstępnego oczyszczania, strefę biologiczną i strefę wtórnego oczyszczania.

SBR - przekonująco skuteczna technologia

Stała dobra skuteczność oczyszczania jest podstawowym kryterium oceny małych oczyszczalni przydomowych. Niezależnie od zmian temperatury, przeciążenia czy niedociążenia oczyszczalni, jak również zmian nawyków użytkownika, musi ona zapewni skuteczne działanie. Tę właśnie skuteczność gwarantuje technologia SBR-solid-clAir

Połączenie mechanicznego podczyszczania z buforową pojemnością pierwszej komory pozwalają na bezproblemowe przyjęcie i pokonanie obciążeń uderzeniowych. Napowietrzanie drugiej komory i zaopatrzenie mikroorganizmów osadu czynnego w tlen prowadzą natomiast do skutecznego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

certyfikat Roth Układ sterowania w postaci regulatora Micro-Step Unit jest również skonfigurowany fabrycznie. Jego praca obejmuje następujące funkcje:

 • cykliczne włączanie dmuchawy (funkcja zegara sterującego),
 • cykliczne włączanie recyrkulacji osadu,
 • komunikaty o zakłóceniach i informacje serwisowe są sygnalizowane poprzez zaświecenie czerwonej diody LED oraz akustycznie poprzez rozbrzmiewający cyklicznie sygnał dźwiękowy,
 • archiwizacja komunikatów o błędach,
 • wyświetlanie ilości roboczogodzin dmuchawy.

Biologiczna oczyszczalnia przydomowa Roth Micro Step SBR Hybryda - Zasada działania.

Wstępne oczyszczanie

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego odprowadzane są do komory wstępnego oczyszczania. W strefie wstępnego oczyszczania następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Równocześnie stanowi ona obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia ilości użytkowników oczyszczalni.

Biologiczne oczyszczanie

Poprzez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.

Wtórne oczyszczanie

Strefa oczyszczania wtórnego przedstawia się dwustopniowo i oddzielona jest od strefy biologicznej poprzez ścianę oddzielająca. W etapie pierwszym następuje sedymentacja biomasy. Ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje te mogą bez problemu osadzać się na dnie. Drugi etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

Oczyszczalnie posiadają certyfikat CE. Deklaracja zgodności z : DIN EN 12566-3 Małe oczyszczalnie ścieków do 50 EW - cześć 3.
Urządzenia montowane wstępnie oraz na miejscu celem oczyszczania ścieków w gospodarstwie domowym.

Firma AVITECH - jest autoryzowanym partnerem firmy ROTH. Tylko autoryzowany partner zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Cena 12 900 zł brutto