Stainless Cleaner®
  • bardzo długa żywotność
  • wytrzymałość na wody gruntowe
  • wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
  • normy jakości ISO 9001, ISO 14001
  • brak hałasu i zapachu
  • prosty sposób instalacji
Kontakt
an image
AVITECH
ul. Długopolska 20 D
32-087 Zielonki / k.Krakowa
Email: info@avitech.lap.pl

tel. 012/383-24-84
fax.012/383-23-63
Certyfikaty

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU HOTELE, RESTAURACJE, PENSJONATY, ZAKŁADY PRACY

Oczyszczalnie Metal Managment - Stainless Cleaner® wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN 1.4571 przeznaczonej do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi. Oczyszczalnie ścieków są wykonane ze 100% materiału ponownego przetworzenia.

Oczyszczalnie ścieków Stainless Cleaner® składa się z nierdzewnego samonośnego zbiornika, który podzielony jest na poszczególne strefy technologiczne tj. strefę mechanicznego podczyszczania (sedymentacja), komorę denitryfikacyjną, komorę aktywnej nitryfikacji i osadnik wtórny. Membranowa pompa powietrzna zapewnia napowietrzanie, wewnętrzną cyrkulację i mieszanie. Dmuchawa musi być umiejscowiona poza oczyszczalnią ścieków.

Technologia oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnie Metal Managment - Stainless Cleaner® wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej wg normy DIN 1.4571 przeznaczonej do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi. Oczyszczalnie ścieków są wykonane ze 100% materiału ponownego przetworzenia.

Ścieki surowe dopływają do perforowanego kosza, gdzie następuje ich mechaniczne podczyszczenie ( zatrzymywane są grubsze zawiesiny , papier, resztki spożywcze itp.) Podczyszczone ścieki dopływają do komory denitryfikacji, do której dopływa również zagęszczony osad czynny, recyrkulowany z dna osadnika wtórnego. Recyrkulat, czyli mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu, zawiera dużo azotanów powstających w komorze nitryfikacji. W komorze denitryfikacji, wyposażonej w mieszadło, w warunkach beztlenowych azotany są redukowane do azotu wolnego, który ulatnia się do atmosfery. Z komory denitryfikacji mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do napowietrzanej komory nitryfikacji. W komorze trj, w warunkach tlenowych zachodzi proces utleniania azotu amonowego do azotynów, a następnie do azotanów. W komorze nitryfikacji zachodzi również proces biodegradacji zanieczyszczeń organicznych ( obniżenie wartości BZT5 i ChZT). Z komory nitryfikacji mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do osadnika wtórnego, gdzie zachodzi proces sedymentacji osadu. Sklarowane, biologicznie oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika ( wody powierzchniowe lub gleba), a osad z dna osadnika wtórnego recyrkulowany jest do komory denitryfikacji, do której dopływają również ścieki surowe. Stopień recyrkulacji osadu wynosi najczęściej 100% ilości dopływających ścieków surowych. W miarę p[przebiegu procesu oczyszczania rośnie stężenie osadu czynnego w komorach bioreaktora. Okresowo należy część osadu usuwać z układu.

Przy dotrzymaniu przewidzianych wg projektu wartości materialnego i hydraulicznego obciążenia oczyszczalni ścieków, jakość oczyszczonych ścieków osiąga następujące wartości:

  • BZT 5 - 15mg/l
  • ChZT - 75 mg/l
  • NS - 25 mg/l